ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ

FAQ

ପ୍ରାୟତଃ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ

ତୁମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ PC ସମର୍ଥନ OEM / ODM ସେବା କି?

ହଁ, ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ PC ଆକାର, କାର୍ଯ୍ୟ, ରୂପ, ରେଜୋଲୁସନ, ଉଚ୍ଚ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ କଷ୍ଟୋମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ |

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲ୍ pc / panel pc କେଉଁଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ?

ସେଗୁଡିକ ଅନେକ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ: ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧି, ମେଡିକାଲ୍ ଉପକରଣ, କିଓସ୍କ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଅଟୋମେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି |

ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ କି?

ହଁ, ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ / କନଫର୍ମାନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |ବୀମା;ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରପ୍ତାନି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ |

ହାରାହାରି ସୀସା ସମୟ କ’ଣ?

ହାରାହାରି ସୀସା ସମୟ କ’ଣ?
ନମୁନା ପାଇଁ, ଲିଡ୍ ସମୟ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ଅଟେ |ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ, ଜମା ଦେୟ ପାଇବା ପରେ ଲିଡ୍ ସମୟ 7-15 ଦିନ ଅଟେ |
ଲିଡ୍ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଏ |
(1) ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ |
(2) ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଆମର ଅନ୍ତିମ ଅନୁମୋଦନ ଅଛି |ଯଦି ଆମର ଲିଡ୍ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସମୟସୀମା ସହିତ କାମ କରେ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଯାଆନ୍ତୁ |
ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ |ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏହା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟୁ |

ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି?

ଆପଣ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍ କିମ୍ବା ପେପାଲକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ |

ଉତ୍ପାଦ ୱାରେଣ୍ଟି କ’ଣ?

ଆମେ ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ୱାରେଣ୍ଟି କରୁ |ଆମର ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ତୁମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା |ୱାରେଣ୍ଟିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ଆମର କମ୍ପାନୀର ସଂସ୍କୃତି |

ମୁଁ କିପରି ମୋ ପ୍ୟାନେଲ୍ PC କୁ କ୍ଲିପ୍ସ ସହିତ ମାଉଣ୍ଟ କରିବି?

ଟାଣିବା ପାଇଁ ବେଜେଲ ଏବଂ କ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ୟାନେଲ୍ PC |ପ୍ରଦତ୍ତ ମାଉଣ୍ଟିଂ କ୍ଲିପ୍ସ ସହିତ ଏକ ବିଦ୍ୟମାନ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଚାପ ଲଗାଯିବା ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ |କ୍ଲିପଗୁଡିକ ବେଜେଲର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗର୍ତ୍ତରେ ସ୍କ୍ରୁ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ସିପିଂ ଫି ବିଷୟରେ କିପରି?

ପରିବହନ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ବାଛିଥିବା ଉପାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସାଧାରଣତ the ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଉପାୟ |ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଦ୍ big ାରା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ |ପ୍ରକୃତରେ ମାଲ ପରିବହନ ହାର ଆମେ କେବଳ ଦେଇପାରିବା ଯଦି ଆମେ ପରିମାଣ, ଓଜନ ଏବଂ ମାର୍ଗର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଥାଉ |ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲ୍ PC ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ମନିଟର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକାର କ’ଣ?

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲ୍ PC ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ମନିଟର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକାର କ’ଣ?
8 ", 10.1", 10.4 ", 11.6", 12 ", 13.3" 15 ", 15.6", 17 "18.5", 19 ", 21.5" 22 "ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ପରଦା ସମାନ ଜିଜ୍ |

ଆମେ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁ |

ତୁମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ମନିଟର କିମ୍ବା PC ପାଇଁ ୱାରେଣ୍ଟି କେତେ ସମୟ?

ଆମେ ଶିଳ୍ପ ମନିଟର ଏବଂ PC ପାଇଁ ତିନି ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମାଗଣାରେ |

ଆମ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି?